RETNINGSLINIER

Corporate Social Responsibility

Verden forandrer sig hele tiden, kravene skærpes, og det bliver mere kompliceret at drive virksomhed.

I DPA opfordrer vi vore medlemmer til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning og på den måde bidrage med at skabe en bæredygtig verden.
Vi anbefaler vores medlemmer at forholde sig aktivt til disse forandringer

og stille krav til producenter og leverandører både i og udenfor Danmark for at sikre, at de produkter der tilbydes, er fremstillet under lovlige vilkår og af godkendte materialer.

DPA’s medlemmer har valgt at være med til at gøre en forskel og på denne måde differentiere sig fra øvrige konkurrenter på markedet.

Retningslinier

Lovoverholdelse:

 • Leverandøren overholder lovgivningen i de lande, hvori der opereres – herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove

Diskrimination:

 • Leverandøren diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning

Børnearbejde:

 • Leverandøren overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år
 • Leverandøren holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer
 • Der er læreprogrammer for børn ml. 12 – 15 år, og de arbejder kun få timer om dagen med lettere arbejde
 • Leverandøren afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed

Helbred og sikkerhed:

 • Leverandøren sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler samt ulykker og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som følges
 • Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne samfund
 • Leverandøren sikrer nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf
 • Leverandøren har sikret tilfredsstillende sanitære forhold

Tvangsarbejde:

 • Leverandøren afholder sig fra enhver form for tvangsarbejde og sikrer alle arbejdstagere ret til fri personlig bevægelighed
 • Ingen arbejdstagere har fået inddraget personlige papirer såsom pas, ID-kort eller rejsedokumenter

Arbejdskonditioner:

 • Leverandøren beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende
 • Leverandøren respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred
 • Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det

Produktansvarlighed:

 • Leverandøren tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed

Korruption og bestikkelse:

 • Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves

GEM RETNINGSLINIER

Download som PDF

Ønsker du at gemme eller printe retningslinierne, så klik på download knappen nedenfor.

DOWNLOAD PDF